Signály na korekciu z oblúka

CLOOS napäťový senzor využíva oblúk nielen k zváraniu, ale súčasne aj na premeranie pozícii štrbín a medzier. Zváracia hlava prevádza nad medzerou kmitavý pohyb, a vyhľadáva tak boky zvaru. Ak nie sú získané výsledky merania zváracieho prúdu a napätia na oboch bokoch zvaru rovnaké, odkláňa sa pozícia medzery od naprogramovanej dráhy. Počítačom riadené robotické riadenie koriguje pozíciu zváracej hlavy tak, aby bol zvar uložený presne v strede medzery. Dodatočne môže byť touto metódou korigovaný odstup zváracej hlavy od obrobku.

Zváranie a odmeriavanie

Nakoľko pri oblúkovom senzore sa uskutočňuje meranie a zváranie súčasne, je doba výrobného taktu len minimálne ovplyvnená. Súčasne budú ihneď vyrovnávané tolerancie na obrobku – napríklad spôsobené tepelnou rozťažnosťou. Tak spája CLOOS oblúkový senzor produktivitu s optimalizovaním výroby. Pritom nie sú potrebné žiadne rušivé dodatočné diely.

Uloženie nameraných hodnôt

Pokiaľ robot už zvaril koreňový zvar, budú zistené korigované údaje uložené, a budú použité pre zváranie krycej vrstvy. Tým sa optimalizuje štruktúra krycej vrstvy. Kombináciou s CLOOS hubicovým senzorom je možné určiť začiatok zvarového šva, čo môže ďalej zlepšiť celkový výsledok.