MASTER-SLAVE

 • Synchronizovaný pohyb dvoch mechanik robota
 • Spojenie signálu Štart / Stop
 • Prenáša zmeny rýchlosti

Viacvrstvové zváranie

 • Rýchle a jednoduché programovanie vyplňovaných vrstiev
 • Plná funkčnosť s externými osami
 • Namerané hodnoty senzorov sú prenášané na vyplňované vrstvy

Transformácia

 • Rýchle vytvorenie nového, posunutého programu
 • Integrácia všetkých osí robota do transformácie
 • Jednoduchá aplikácia

Kruhové programovania vztiahnuté na stredový bod

 • Časti programu prebiehajú paralelne v pozadí
 • Úspory vo fáze programovania
 • Senzorická dáta možno jednoducho prenášať na kruhy

PARALELNÝ tasking

 • Skrátenie doby behu programu
 • Náhrada za SPS (Pamäťové programovací riadenie)
 • Časť programu v pozadí pracuje nezávisle na zastavenie
  (stôp) a núdzovom vypnutie

Obrúsenie parametrov zvárania

 • Plynulá zmena až ôsmich parametrov zvárania lineárne k dĺžke zvaru
 • Časová úspora vo fáze programovania
 • Dobrý vzhľad zvaru

Voľne programovateľné oscilačné obrazce

 • Zváranie zdola nahor a zhora nadol
 • Riadenie prívodu tepla
 • Lepšie premostenie vzduchových medzier
 • Kombinácia so senzorom elektrického oblúka u zvarov zdola nahor

Bodový editor

 • Programovanie nových bodov na monitore
 • Zmena, kopírovanie a vymazanie bodov na monitore
 • Zväčšenie a zmenšenie štruktúry bodov

SOFTREF externých os

 • Neobmedzené otáčania externé osi jedným smerom
 • Odpadá otáčania externé osi späť