Maximálna efektívnosť senzora

Laserový adaptívny senzor nabehne najprv na naprogramovanú štartovaciu pozíciu.Premeriavanie pracovnej dráhy nastáva potom online, počas zvárania. Pracovný hrot, ktorý je montovaný paralelne na laserovú hlavu, vysiela laserový lúč na povrch obrobku, prijíma jeho odrazy, a prenáša výsledky merania do počítača robota. Tu sú všetky údaje vyhodnotené, a kvôli  toleranciám obrobku a tepelným deformáciám porovnávané. Na základe aktuálnych hodnôt zmení systém pozíciu zváracieho horáka a prispôsobí parametre. Online pracujúci senzor uskutočňuje korektúry priamo, a zabezpečuje optimálne zváracie výsledky.

Nové možnosti použitia

Spôsob činnosti CLLOS laserových senzorov otvára celkom nové oblasti použitia pre automatizované zváranie, bez ovplyvňovania taktovacích časov. Okrem toho ponúka široké spektrum použitia a maximálnu flexibilitu. Systém je možné použiť takmer na všetky materiály – dokonca pri poťahovaných a znečistených materiáloch môže byť regulované rozlíšenie a šírka snímania podľa rozličných požiadaviek.

Dôsledná kvalita

Pokiaľ počas zváracieho procesu budú namerané hodnoty rozdielne od tolerancii, preruší systém priebeh výroby. Táto integrovaná kontrola kvality zamedzuje produkcii nepodarkov a zabraňuje nákladným dokončovacím prácam.