Kompaktné systémy®


Ekonomický spôsob zvárania

Ekonomický spôsob zvárania

Aby mohol byť každý zvarenec zvarený hospodárne a v optimálnych podmienkach, vyvinul CLOOS rozsiahlu paletu kompaktných robotických zariadení. Zariadenia vyžadujú málo miesta a je ich možné jednoducho integrovať do každej výrobnej linky.

Výhody pre zvýšenie produktivity

  • Optimálne riešenie pre každý zvarenec: vďaka rozsiahlej ponuke štandardných, alebo individuálnych opcii
  • Vysoká hospodárnosť na základe výbornej kvality spracovania a vďaka perfektne zosúladeným parametrov
  • Minimálne prestoje kvôli systému oprav a údržby
  • Jednoduchá integrácia zariadení do výroby
  • Krátky čas uvedenia do prevádzky
  • Vysoká produktivita vďaka dvom pracovným staniciam
  • Nízke požiadavky na pracovné miesto na základe kompaktnej stavby zariadenia
  • Jedna kontaktná osoba pre vývoj, projekciu, výrobu a služby

Kompaktné bunky QIROX®

bunky

Na zváranie malých dielov môžete ako štandart požiť QIROX® Kompaktné bunky...ďalej

Kompaktné zariadenia QIROX®

Pre diely stredných veľkostí a hmotností môžete zvoliť QIROX® Kompaktné zariadenia...ďalej