Rozdielne metódy na jednom obrobku

 

Na zvýšenie stupňa využitia zváracích robotických zariadení QIROX ® použila spoločnosť CLOOS systém výmeny nástrojov. Tým možno aplikovať rôzne zváracie metódy, ako napr WIG, MSG alebo Tandem Weld po sebe na jednom alebo rôznych obrobkoch. Ale aj výmenu za stehovaciu chápadlo, prípravok na privarovanie svorníkov, podávač alebo plazmový rezací horák sú už teraz variantmi, ktoré sa početné aplikujú.

 

Väčší výber, viac pracovných krokov

Do robotického zariadenia možno zaintegrovať ľubovoľný počet nástrojov. Kombináciou nástrojov sa značne zvyšuje paleta obrobiteľných obrobkov, a tiež možné pracovné kroky, ktoré možno na obrobku vykonávať. Výmenu umožňuje odkladacie stanica na obrobok a združený modul, montovaný na prírube robota.

Mechanický postup upnutie

Precízny, mechanicky ovládaný proces upnutie sa vyznačuje prevádzkovou bezpečnosťou, tiež excelentný opakovateľnosťou. Mechanické nútenej zablokovania sa počas výmeny pneumaticky uvoľní. Po odložení obrobku zostáva na prírube robota iba upínacie zariadenie. Identifikáciu upnutého nástroja realizuje konektor.

Ďalšie príslušenstvo

  • Kolízne odpojenie
  • Merací systém s odrezávačom drôtu