Nový akčný rádius - so siedmou osou

 7. Achse Vďaka modulárnemu dizajnu výrobkov možno novú generáciu zváracích robotov QIROX ® voliteľne vybaviť siedmu osou. Excentrická os, zasadený do podstavca robota, umožňuje horizontálne posúvanie robota až o 550 mm. Vďaka značne zväčšenému akčnému rádiu sa zjednoduší a urýchli zváranie komplexnejších obrobkov. Pretože je možné pri excentrické posúvaní viesť zvárací hlavu podstatne ľahšie napr. okolo rohov alebo vo výklenkoch, znižuje sa práca pri nastavovaní a polohovanie. Okrem toho 7. os umožňuje značné úspory externých polohovacích osí.

Inovácie pre vyššiu efektivitu

Nová generácia zváracích robotov QIROX ®. Vďaka optimalizovanému dizajnu, modulárnej štruktúre s voliteľnou siedmou osou a vylepšeným managementom káblov budete profitovať z väčšej dynamiky, vyššej flexibility a zvýšenej spoľahlivosti. QIROX ® tým nasadzuje novú latku pre inovačné zváracie technológiu, ktorá utvára výrobné procesy s maximálnou účinnosťou.