Nová generácia zváracích robotov QIROX ®. Vďaka siedmej osi, optimalizovanému dizajnu a novému manažmentu káblov budete profitovať z väčšej dynamiky, vyššej flexibility a zvýšenej spoľahlivosti.

Menšia hmotnosť pri rovnakej stabilite

Inžinieri spoločnosti CLOOS vyvinuli za použitia biometrické metódy úplne nový dizajn zváracích robotov QIROX ®. Na základe náročných meraných a testovacích radov sa každý detail novo vypočítal a optimalizoval. Týmto spôsobom sa všade tam, kde to bolo možné, cielene šetril materiál a tým aj hmotnosť. Výsledkom sú geometria ruky, ktoré sú pri rovnakej stabilite výrazne tenší a tiež ľahší. V praxi to vedie k lepšej dynamike a väčšej efektívnosti, pretože potom môžu zvárací roboti QIROX ® vykonávať všetky pohyby rýchlejšie a aj flexibilnejšie. Pri súhre s novou siedmou osou predstavuje značka QIROX ® inovačné zváracie technológiu, ktorá utvára výrobné procesy s maximálnou účinnosťou a efektívnosťou.

QIROX ® zvárací robot Classic (QRC)

  • Najvyššia flexibilita vďaka siedmich osiam (voliteľne)
  • Vysoké rýchlosti presahu znižujú dĺžky takte
  • Veľký pracovný rozsah pre optimálne polohovanie zváracieho horáka
  • Minimálne náklady na údržbu vďaka osvedčenej kvalite CLOOS
  • Pre montáž na zemi alebo nad hlavou