Offline programovanie pre roboty QIROX ®

ROBO-PLAN je offline programovací systém pre roboty QIROX ®. Ako ľahko osvojiteľný a efektívny prostriedok s rozsiahlymi funkciami podporuje užívateľov v cielenej realizácii jeho aizovaných zváracích úloh.

Efektívne procesy a tým čo najlepšie využitie prevádzkových prostriedkov sú základy optimálne výroby. Prestoje z dôvodu prestavieb alebo náročných testov treba zredukovať na minimum. Offline programovací systém ROBO-PLAN Vás pritom podporuje vynikajúcimi pomocnými prostriedkami.

  • Vytvárajte alebo upravujte Vaše výrobné programy bez časovej straty na PC. Prevezmite si dostupné dáta dielov z mnohých bežných systémov CAD. Vykonávajte komfortne správu Vašich robotických programov.

  • Simulujte všetky procesy a optimalizácia na PC, zatiaľ čo Vaše zariadenie bude vyrábať, a to samozrejme vrátane zohľadnenia kolízií a pri zapojenia prídavných SPS funkcií.

  • Vytvárajte s ROBO-PLAN analýzy uskutočniteľnosti a zisťujte dĺžky taktov a programov, bez toho aby ste prerušili výrobný proces.

  • Profitujte z knižníc Vašich komponentov, procesných dát a makier. Opakujúce sa úlohy tým budú riešiť ešte efektívnejšie.

  • Špeciálne vlastnosti, ako komfortné funkcie polohy v úžľabí alebo použitím laserového senzora, rozhodujúcim spôsobom zlepšujú kvalitu Vašej práce.