img

Nový design výrobku

Menšie hmotnosť pri zvýšenej stabilite

Inžinieri spoločnosti CLOOS vyvinuli za použitia biometrické metódy úplne nový dizajn zváracích robotov QIROX ®. Na základe náročných meraných a testovacích radov sa každý detail novo vypočítal a optimalizoval. Týmto spôsobom sa všade tam, kde to bolo možné, cielene šetril materiál a tým aj hmotnosť. Výsledkom sú geometrie, ktoré sú pri zvýšenej stabilite výrazne tenší a tiež ľahší. V praxi to vedie k lepšej dynamike a väčšej efektívnosti, pretože potom môžu zvárací roboti QIROX ® vykonávať všetky pohyby rýchlejšie a aj flexibilnejšie. Okrem toho sa podarilo zmenšiť poruchovú kontúru a zlepšiť prístupnosť ku konštrukčným súčastiam.

Lepšia kvalita pri vyššej produktivite

Vďaka optimalizovanému designu a použitie inovačnej techniky ponúka nová generácia zváracích robotov QIROX ® najkratšie časy zrýchlenia a oneskorenie, taktiež vysoké rýchlosti presahu. Aj napriek enormnej dynamiky pracujú systémy veľmi presne a zaisťujú vďaka presnej realizácii senzorických dát aj u toleranciou obrobkov presnosť opakovania menšia než 0,1 mm. Presvedčivý vzhľad zvaru je dôkazom ohromujúci kvality zvárania.