Weld Data Manager (WDM)

 • Centrálna správa dát všetkých prúdových zdrojov
 • Zjednodušenie a zjednotenie editácia dát rôznych zváracích zdrojov
 • Rýchly prenos zmenených parametrov zvárania na všetky pripojené zváracie zdroje

Monitorovanie procesných dát (PDM)

 • Analýza a možnosť hodnotenia s elektronickým zaznamenávaní pre riadenie robota, zváraciu techniku ​​a dáta dielov
 • Spravovanie až 32 robotov
 • Možnosť 2 prúdových zdrojov na robota

Remote Service Manager (RSM)

 • Systém pre diaľkovú údržbu
 • Chyby možno analyzovať cez internet
 • Možnosť online aktualizácie (update) softvéru

Offline programovací systém ROBO-PLAN

 • Offline vytvorenie programov
 • Žiadny výpadok robota vo fáze programovania
 • Štúdia uskutočniteľnosti na nových dieloch

User Management System (UMS)

 • Ochrana pred nežiadúcimi zásahmi do robota
 • Stanovenie stupňov oprávnenie