Optické vymeriavanie

Laserový výškový senzor prechádza v programe uloženú zváraciu dráhu offline, ešte pred priebehom zvárania. Pritom senzor vysiela na obrobok svetelný lúč, prijíma jeho odraz a  týmto spôsobom dostáva všetky namerané informácie o skutočnej pozícii a geometrii zvaru. Táto metóda je použiteľná pri hliníku a vysoko legovaných oceliach, ako aj pri nelegovaných materiáloch a pozinkovaných oceliach. Laserový výškový senzor môže byť bez problémov kombinovaný s oblúkovým senzorom.

Krátke dráhy vyhľadávania, nižšie taktovacie časy

Z dôvodu dosiahnutia extrémne krátkych dráh vyhľadávania je senzor umiestnený na prírube horáka. Okrem toho  je poloha horáka pre hľadaný pohyb takmer identická s pozíciou pri neskoršom zváracom procese. Tak môžu byť dosiahnuté podstatne nižšie taktovacie časy, ako pri obvyklých senzoroch, ktoré vyžadujú dodatočné pohyby zváracieho robota.

Prispôsobenie programu

Počas skenovania určí laserový senzor pozíciu začiatku a / alebo konca zvaru, ako aj polohu rúr a svorníkov, odmeria štrbiny, zistí ohranenie obrobku a rozpozná geometriu zvaru. Počas vyhľadávania po dráhe bude senzor prenášať do počítača robota namerané údaje, a ten ich porovná s programovaným zadaním. Odchýlky budú v programe korigované a robot štartuje podľa skutočnej situácie obrobku odladený zvárací proces.