Riadenie robota QIROX ® Controller

Riadenie robota ROTROL ® II ponúka všetky prednosti softvéru, ktorý je špeciálne navrhnutý pre požiadavky zváracej techniky. Zakladá sa na výkonných počítačových štandardných procesorových komponentoch. Digitálny pohonný systém s vysokým a rozloženým výpočtovým výkonom zaručuje dynamické pohony a vysokú presnosť dráhy robota pri zváracom procese. Jadrom konania je výkonný 32-Bit-priemyselný počítač, ktorý umožňuje simultánne riadiť sedem interných osí robota a až dvanásť externých periférnych os.

Početné prídavné funkcie

Vedľa softvérových funkcií bežných pre dané odvetí je tu rad praktických opcií ako napr 3D transformácie, generovanie bodov priestoru pomocou programového príkazu, TCP transformácie, viacvrstvové programovanie, komfortná správa parametrov zvárania, prevádzka Master-Slave, tiež funkcie hľadanie zvaru a senzorické funkcie. Ešte obsiahlejší opcie vyplývajú z kombinácie CLOOS offline programovacieho softvéru Robo-Plan a Remote Service Manger (RSM). Ďalšie informácie ponúka prospekt Software QIROX ®.

Jednoduché programovanie

S ručným programovacím prístrojom (PHG) možno jednoducho zadať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné pre proces zvárania, pomocou 30 tlačidiel v spojení s prehľadným displejom 8,4 "-TFT s dotykovou obrazovkou. K tomu možno tiež alternatívne použiť PC nezávislé na riadenie. Jednoduché a rýchle programovanie QIROX ®-ROTROL prináša enormné výhody, čo sa týka času a nákladov. Sú tu všetky predpoklady pre pripojenie na offline programovací systém RoboPlan NT s mnohými prednosťami pre fáze programovania. Pre správu a zmenu programov, nezávisle na riadenie robota, možno voliteľne aplikovať prídavný softvér CAROL-EDI, ktorý je funkčný na bežných PC platformách pod Microsoft Windows.