S dutým hriadeľom na ručnom kĺbe

U zváracích robotov QIROX ® s dutým hriadeľom v ručnom kĺbe (QRH) je pohon drôtu zaintegrovaný v paži robota. Na rozdiel od bežných modelov nie je sada hadíc s prívodom zváracieho drôtu, riadiacim a senzorickým vedením, tiež so zásobovaním prúdu a ochranného plynu vedená tradične pozdĺž šiestej osi, ale stredom. Výhoda: Taktiež pri veľmi zložitých pohyboch leží zväzky hadíc chránené vnútri, nemôžu sa zamotať do prednej osi robota a sú lepšie chránené pred oderom. Popri väčšej voľnosti pohybu budete profitovať zo značného zníženia opotrebovania a zvýšenej stability procesu. V závislosti na použitie sa tiež významne zlepšiť prístup vďaka zaintegrovanému boxu na médiá.

Zaintegrovaný pohon drôtu

QRH Zasadený pohon drôtu v paži robota, iné prevedenie ako u bežných modelov.