Základom programovania s ROBO-PLAN je modelovanie okolie zariadenia ako CAD modelu pre aktuálne alebo plánované zváracie úlohy. Pomocou modulu ROBO-MOD možno jednoducho a ľahko vytvárať a upravovať layouty zariadenia.

CAD
CAD model

pre aktuálne alebo plánované zváracie úlohy

Modul ROBO-MOD slúži pre zostavu komponentov CAD z importovaných údajov CAD a kinematické modelácia robotov, ktoré možno pre plánovanie v ROBO-PLAN použiť. Predbežne modelované roboty možno obmieňať a upravovať podľa miestnych požiadaviek plánovania. Ďalej možno vymeniteľné diely robota dokumentovať v knižniciach.


K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

Geometrická modelácia

  • Vytváranie geometrických základných telies
  • Import modelov CAD vo formáte ACIS, CATIA, Pro E a STEP

Kinematická modelácia

  • Kinematické spojenie komponentov do layoutu zariadení
  • Umiestnenie komponentov v rámci jednej bunky
  • Priradenie stupňov voľnosti do spojenia
  • Stanovenie pohybov špecifických pre osi

Grafické zobrazenie

  • Zobrazenie v 3D-tieňované
  • Drôtený model
  • Kombinácia: tieňované / drôtený model
  • Otáčanie, posunovanie a "zoom (zmena veľkosti)" pomocou myši