QIROX ®. Systémové riešenie pre zváracie a priemyselné roboty.

QIROX ® je nová produktová značka firmy CLOOS, ktorá v sebe spája všetky riešenia pre aizované zváranie a rezanie. Vďaka modulárnej výstavbe umožňuje systém QIROX ® premenlivá riešenia, ktoré sú optimálne vyladená na Vaše výrobné požiadavky. Systém QIROX ® zahŕňa priemyselné roboty a zváracie roboty, robotickou techniku​​, softvér, senzoriku, bezpečnostné techniku​​, polohovače a procesné technológiu. Je doplnený rozsiahlym programom príslušenstva a vyladenými službami. Z tohto "bezstarostného paketu" z jednej ruky plynú pre našich zákazníkov značné ekonomické a kvalitatívne výhody. QIROX ® - Viac ako priemyselný robot.

Novinky

Nový akčný rádius so siedmou osou ...
Plazmové rezacie zariadenie QIROX®

Kompaktné systémy

procesyKompaktné systémy QIROX

Každý zvarenec optimálne zváraný za hospodárnych podmienok...

Senzory

Vždy ten správny senzor

4 senzorické systémy pre najrôznejšie materiály a tvary zvaru ...