Siemens zvára rýchlejšie

Z dôvodu urýchlenia zvárania veľkých plynových turbín investoval Siemens v októbri 2008 do moderného robotického zváracieho zariadenia. Úspech sa dal hneď vidieť: Cloos zvárací robot zredukoval zvárací čas zo 114 na 80 hodín. Dodatočné práce klesli o viac ako 10%. „Už po zvarení desiatich vložiek pre teleso turbínového ložiska sme vedeli, že sme s Cloos technikou urobili dobré rozhodnutie „ zhrňuje Jerry Klopf, vedúci oddelenia v berlinskom závode Siemens. „Vďaka svojim kľúčovým znalostiam v robotike a zváraní si Cloos vybudoval pozíciu veľmi dobre a dokázal, že je spoľahlivým partnerom“.

MAG-zváracia metóda pre spájanie nehrdzavejúcich ocelí

Zvárané budú kútové a V-zvary väčšinou trojvrstvové pomocou metódy MAG. Pritom sa premenlivou rýchlosťou podáva kontinuálne odtavovaný zvárací drôt zodpovedajúc forme zvaru a zváracej rýchlosti cez Duo-Drive Cloos systém . Dotykový senzor bezpečne nachádza začiatok zvaru. „A oblúkový senzor sa stará o sledovanie zvaru,  riadi zvárací horák, tak nepotrebujeme zvýšenie úsilie na prípravu zvaru a šírku medzery“ zdôrazňuje Jerry Klopf.